آخرین خبرها

کارگاه آموزشی پرورش توت فرنگی

پرورش دهنده توت فرنگی Planting of strawberry   شغلی است از گروه کشاورزی (امور زراعی باغی) که توانائی هایی از قبیل توانایی تشخیص توت فرنگی و انواع آن، توانایی آماده سازی بستر و ضد عفونی آن، توانایی کاشت و نحوه ازدیاد توت فرنگی، توانایی عملیات داشت توت فرنگی، توانایی عملیات پیش رس کردن توت فرنگی، توانایی عملیات برداشت و پس ... بیشتر بخوانید »

بالا